درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم تنظیمات
  • هیچ پیامی وجود ندارد
صندوق پیام
  • هیچ رویدادی وجود ندارد
همه رویدادهای من

دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت اول : معرفی CMD

4 نظرات
این ویدیو رایگان است و می توانید هم اکنون آن را دریافت کنید
این دوره تکمیل شده و شما می توانید آن را به صورت یکجا خریداری کنید

خرید دوره

(آموزش CMD از نگاهی متفاوت)
(در این سرفصل نکاتی را یاد خواهید گرفت که از تمامی آموزش های در این زمینه متفاوت خواهد بود)
(مقدمات هک)


مقدمه CMD
اولین محصول شرکت مایکروسافت DOS نام داشت. DOS مخفف Disk Operation System می باشد. محیط CMD برای ارتباط برقرار کردن با Kernel اصلی DOS طراحی شد.در واقع توسط CMD می توان دستورات را در محیط DOS اجرا کرد.با پیشرفت OS های شرکت مایکروسافت DOS به عنوان یک سیستم عامل جدا در کنار ویندوز های جدید این شرکت قرار گرفت تا محیط دستورات و Command Prompt را برای کاربران به ارمغان بیاورد.با این محیط می توان در ویندوز کارهای روزمه و حیاطی سیستم را با دستور اجرا کرد.محیط Command دارای مزیت های زیادی از جمله امنیت بیشتر می باشد ولی از جهت اینکه دارای محیط GUI نمی باشد اندکی برای کاربران خشک و خشته کننده است.در این قسمت مقدمه ای از محیط CMD خدمت شما دوستان عزیز معرفی می شود.

مدرس: وحید ایران نژاد

برچسب ها
ردیف عنوان قیمت
1 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت اول : معرفی CMD رایگان
2 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دوم : دستورات Help,Title,Color,CLS 3,000تومان
3 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سوم : دستورات DIR,MD,MKDIR 3,000تومان
4 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت چهارم : دستورات (RD(RMDIR),CD(CHDIR رایگان
5 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت پنجم : دستورات >,>>,|,Copy,Xcopy,REN(RENAME),DEL,Type,Move 3,000تومان
6 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت ششم : دستورات ATTRIB,More 1,000تومان
7 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفتم : دستورات Lable,Format,Subst 1,000تومان
8 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هشتم : دستور Cipher رایگان
9 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت نهم : دستور Net User 2,000تومان
10 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دهم : دستور Shutdown 2,000تومان
11 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت یازدهم : دستور REG 4,000تومان
12 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت دوازدهم : دستورات Net Start - Net Stop رایگان
13 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سیزدهم : دستور NETSTAT 7,000تومان
14 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت چهاردهم : دستورات DATE - TIME 1,000تومان
15 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت پانزدهم : دستور NET USE 3,000تومان
16 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت شانزدهم : دستور NET LOCALGROUP 1,000تومان
17 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هفدهم : دستورات NET SHARE - NET VIEW 5,000تومان
18 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت هجدهم : دستور NET TIME 2,000تومان
19 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت نوزدهم : دستورات TIMEOUT - DISKCOPY - DRIVERQUERY 2,000تومان
20 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیستم : دستورات ECHO - EXIT - EXPLORER -TREE 2,000تومان
21 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و یکم : دستورات TASKLIST - TASKKILL 1,000تومان
22 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و دوم : دستور IPCONFIG رایگان
23 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و سوم : دستورات PING - PATHPING 3,000تومان
24 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و چهارم : دستورات TRACERT - ROUTE 4,000تومان
25 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و پنجم : دستور ARP 3,000تومان
26 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و ششم : دستورات NBTSTAT - NETSH - NETSHFIREWALL 2,000تومان
27 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و هفتم : دستورات WMIC - SYSTEMINFO 2,000تومان
28 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و نهم : دستورات CMD - SFC - SCHTASKS - & - && - () - FSUTIL - ASSOC 7,000تومان
29 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت بیست و هشتم : دستورات FIND - PRINT - PROMPT - VOL - BCDEDIT - VER - ISOBURN - HOSTNAME - POWERCFG - REM 8,000تومان
30 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سیم : دستورات CACLS - COMPACT - LOGOFF - CHKDSK - SC 2,000تومان
31 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و یکم : دستور SET 10,000تومان
32 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و دوم : کلیدهای تابعی رایگان
33 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و سوم : کار با اسامی غیر مجاز در CMD رایگان
34 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و چهارم : Open Software by CMD رایگان
35 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و پنجم : دستور START - کار با Flash Memory رایگان
36 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و ششم : دستور FOR 3,000تومان
37 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و هفتم : BATCH-1 رایگان
38 دوره آموزشی Command Prompt یا CMD ویندوز قسمت سی و هشتم : پایانی رایگان
مطالب مرتبط
نظرات

برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید

arrow