تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

این دوره فاقد پشتیبانی است

قیمت: 63,800 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 57,420 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

آموزش اکسل کاربردی قسمت 5 : نام و نام خانوادگی فارسی و کدهای شبا

آموزش اکسل کاربردی قسمت 5 : نام و نام خانوادگی فارسی و کدهای شبا

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

بکار بردن توابع بصورت ترکیبی جهت حل مسایل کاری یکی از مهمترین قسمتهای اکسل است ، در این مبحث درسی سعی برآن شده که بتوانیم با استفاده از توابع متنی ترکیبی نام و نام خانوادگی موجود در یک سلول را در دوسلول جداگانه قرار دهیم ، حروف اول نام و نام خانوادگی در حالت انگلیسی به حروف بزرگ تبدیل نماییم و IR موجود در کد شبا به ابتدای کد انتقال دهیم. از توابع LEN و IF و MID و UPPER و FIND بصورت ترکیبی استفاده شده است.امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد.
دوره آموزشی اکسل کاربردی

  • با من اکسل را کاربردی و تضمینی یاد بگیرید

#دوره_آموزشی_اکسل_کاربردی #ترکیب_if_و_mid_و_find #ترکیب_upper_و_mid_وlen #استفاده_ترکیبی_از_توابع_متنی_در_اکسل #انواع_توابع_متنی_در_اکسل #استفاده_از_توابع_متنی_در_اکسل #دوره_آموزشی_اکسل #آموزش_گام_به_گام_اکسل
نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
4 نظر