دریافت پیغام Access Denied و عدم دسترسی به پارتیشن ویندوز

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان؛یه اتفاق بد برای یکی از درایوهام افتاده؛داشتم برای غیر فعال کردن درایوهای غیر ویندوزم برای یکی از user هایم محدودیت استفاده از درایوهارو اعمال میکردم که در حین انجام کار اخرین دارایوی که داشتم انجام میدادم مشکل پیدا کرد

سلام دوستان؛یه اتفاق بد برای یکی از درایوهام افتاده؛داشتم برای غیر فعال کردن درایوهای غیر ویندوزم برای یکی از user هایم محدودیت استفاده از درایوهارو اعمال میکردم که در حین انجام کار اخرین دارایوی که داشتم انجام میدادم مشکل پیدا کرد||http://tosinso.com/files/get/b8dbd16e-5e5a-4a25-87bb-06f250aae07d|| همینطور که ملاحظه میفرمایید درایو d به این حالت در اومده و این پیغام میاد ||http://tosinso.com/files/get/ced302c2-8046-44b0-a575-19c6400fa42d|| حالا میخوام بدونم چه راهی داره که درایو d درست بشه چون من از اینجا تغییرات انجام دادم فقط این درایو اینجوری شد و الانم صفحه اینطوری میاد||http://tosinso.com/files/get/ae762aee-d0c3-4c99-babf-c9c506717e2c||لطفا کمکم کنید.
همینطور که ملاحظه میفرمایید درایو d به این حالت در اومده و این پیغام میاد
سلام دوستان؛یه اتفاق بد برای یکی از درایوهام افتاده؛داشتم برای غیر فعال کردن درایوهای غیر ویندوزم برای یکی از user هایم محدودیت استفاده از درایوهارو اعمال میکردم که در حین انجام کار اخرین دارایوی که داشتم انجام میدادم مشکل پیدا کرد||http://tosinso.com/files/get/b8dbd16e-5e5a-4a25-87bb-06f250aae07d|| همینطور که ملاحظه میفرمایید درایو d به این حالت در اومده و این پیغام میاد ||http://tosinso.com/files/get/ced302c2-8046-44b0-a575-19c6400fa42d|| حالا میخوام بدونم چه راهی داره که درایو d درست بشه چون من از اینجا تغییرات انجام دادم فقط این درایو اینجوری شد و الانم صفحه اینطوری میاد||http://tosinso.com/files/get/ae762aee-d0c3-4c99-babf-c9c506717e2c||لطفا کمکم کنید.
حالا میخوام بدونم چه راهی داره که درایو d درست بشه چون من از اینجا تغییرات انجام دادم فقط این درایو اینجوری شد و الانم صفحه اینطوری میاد
سلام دوستان؛یه اتفاق بد برای یکی از درایوهام افتاده؛داشتم برای غیر فعال کردن درایوهای غیر ویندوزم برای یکی از user هایم محدودیت استفاده از درایوهارو اعمال میکردم که در حین انجام کار اخرین دارایوی که داشتم انجام میدادم مشکل پیدا کرد||http://tosinso.com/files/get/b8dbd16e-5e5a-4a25-87bb-06f250aae07d|| همینطور که ملاحظه میفرمایید درایو d به این حالت در اومده و این پیغام میاد ||http://tosinso.com/files/get/ced302c2-8046-44b0-a575-19c6400fa42d|| حالا میخوام بدونم چه راهی داره که درایو d درست بشه چون من از اینجا تغییرات انجام دادم فقط این درایو اینجوری شد و الانم صفحه اینطوری میاد||http://tosinso.com/files/get/ae762aee-d0c3-4c99-babf-c9c506717e2c||لطفا کمکم کنید.
لطفا کمکم کنید.
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است