حل مشکل به هم ریختن صفحات و کلمات بعد از تبدیل فایل Word به PDF

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام ، پایان نامه ام را در word2010 تایپ کردم. وقتی pdf می کنم صفحاتم به میریزه ، مثلا چنتا کلمه تکرار شده ، توجه که کردم کلامات آخر خط هست و در پایین خط بعدیش تکرار شده

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است