کاربرد Reliability Monitor در Control Panel ویندوز چیست ؟

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||http://tosinso.com/files/get/75557977-6f8e-4d8d-a25e-433abd96856a||

<text>
control panel/action center/maintenance/view reliability history
<text>

این قسمت دقیقا چکار میکنه؟؟ به نظرم ابزار بسیار مفیدی آمد... ممکنه کسی کامل تر توضیح بده؟؟
control panel/action center/maintenance/view reliability history

این قسمت دقیقا چکار میکنه؟؟ به نظرم ابزار بسیار مفیدی آمد... ممکنه کسی کامل تر توضیح بده؟؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است