محمود کیاستی
مدرس دوره های ICDL

آموزش کار با تابع Concatenate در اکسل به زبان ساده

در ادامه مجموعه آموزشی توابع اکسل، در این قسمت با کاربرد تابع CONCATENATE آشنا می شویم. با استفاده از این تابع، قادر به ادغام محتویات سلولهای آدرس دهی شده، در یک سلول خاص می باشید. لازم به ذکر است با استفاده از این تابع، محتوای حداکثر 255 سلول (از نوع text strings) را میتوانید در یک سلول ادغام کنید. به عنوان نمونه، اگر در یک ستون نام، و در ستونی دیگر نام خانوادگی را درج کرده اید، یکی از راحت ترین راه ها برای ادغام نام و نام خانوادگی استفاده از تابع CONCATENATE است. شکل استفاده از این تابع به صورت زیر است:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
CONCATENATE(text1, [text2], ...)
هر آرگومنت با استفاده از کاما (,) اضافه میشود
  • به عنوان نمونه برای ادغام دو سلول نام و نام خانوادگی با آدرس A2 و B2 با استفاده از این تابع، به صورت زیر عمل میکنیم:
=CONCATENATE(A2," ",B2)
آرگومنت " " برای ایجاد فاصله بین دو کمله استفاده شده است 
وب سایت توسینسو

ناگفته نماند که شما میتوانید برای ادغام سلولها از عملگر (&) به جای تابع CONCATENATE استفاده کنید. به عنوان نمونه برای ادغام دو سلول نام و نام خانوادگی با آدرس A2 و B2 با استفاده از این عملگر، به صورت زیر عمل میکنیم:

=A2 & " " & B2
وب سایت توسینسو

نمونه ای دیگر از تابع CONCATENATE استفاده از محتوای یک سلول در متن است. مثلاً همانند تصویر زیر سلول A1 حاوی کلمه ITPro میباشد، حال ما برای ایجاد جمله ITPro is the Best طبق فرمول زیر عمل می کنیم:

=CONCATENATE(A1," ","is the Best")
وب سایت توسینسو

محمود کیاستی
محمود کیاستی

مدرس دوره های ICDL

محمود کیاستی ، مدرس و مشاور در حوزه های گرافیک و طراحی ، متخصص در حوزه نرم افزارهای Photoshop ، InDesign و illustrator .. مدرس دوره های مهارت های هفتگانه و ICDL پیشرفته ، کارشناس شبکه ها و سرویس های مبتنی بر زیرساخت های مایکروسافت و ...

نظرات