احمد نظری
مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

آموزش توابع متنی EXACT و DOLLAR و CONCATENATE در اکسل

در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد.

در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم.

در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد.

در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم

در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد.

با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
با سلام خدمت همه علاقه مندان ITPRO ای . در ادامه این سری از آموزش ها به سراغ توابع متنی در اکسل رفته ایم تا با کاربردهای آنها در اکسل بیشتر آشنا شویم. خوب ابتدا نرم افزار اکسل را باز کرده و از منوی Formulas به سراغ کادر Text می رویم. 

اولین تابع EXACT می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات دو سلول را باهم مقایسه کنیم در صورت برابر بودن دو سلول True را و درصورت برابر نبودن دو سلول False را بر می گرداند.که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول TEXT1 باید سلول مورد نظر اول را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
در بخش دوم TEXT2 باید سلول مورد نظر دوم را جهت مقایسه انتخاب نماییم. 
||http://tosinso.com/files/get/06982d16-3ab6-4b82-a828-35ca325e2205||
در تصویر زیر برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع True را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/3789475f-4984-41d9-bf28-18a2324e1938||
در تصویر زیر نا برابری دو سلول را مشاهده می کنیم. که تابع False را بر می گرداند.
||http://tosinso.com/files/get/2caa0924-51a5-4916-b4b7-7a93b735f46b||

دومین تابع DOLLAR می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم در سلول مشخصی عددی را گرفته و آن را بصورت Currency با واحد پول تعیین شده تبدیل نماییم .که شامل دو بخش می باشد. 
در بخش اول Number باید سلول مورد نظر انتخاب نماییم. یا عددی را درآن درج نماییم
در بخش دوم Decimal باید تعداد اعشار مورد نظر را وارد نماییم. هنگامی که عدد اعشار منفی شود از قسمت صحیح عدد کسر می شود تعداد اعشارو تبدیل به صفر می شود.
||http://tosinso.com/files/get/ab5af5ee-b194-448c-9151-cf5d881ea64e||
با اعمال چهار رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/d104a29e-1c4b-4ec0-9325-6b899c76d78f||
با اعمال صفر رقم اعشار عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .به شکل بدون اعشار تبدیل شده است.
||http://tosinso.com/files/get/8344c61f-dcb6-4862-853b-d7e2e84d09ef||
با اعمال دو رقم اعشار منفی عدد مورد نظر به شکل زیر در تصویر در آمده است .
||http://tosinso.com/files/get/30b11dc4-7a1c-49f0-a81d-84aad1212eac||

سومین تابع CONCATENATE می باشد . با استفاده از این تابع می توانیم محتویات چند سلول را به هم بچسبانیم .که نهایتا شامل پنج سلول جهت ادغام می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/c5e64b5f-546b-4ec5-99e3-bc05cf58d8ac||
||http://tosinso.com/files/get/dc1ccdd1-fee0-4cd4-824d-68ee41c17db0||


با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید. 


نویسنده : احمد نظری
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

با ادامه آموزش این بخش با ما همراه باشید.


احمد نظری
احمد نظری

مدیر مرکز آموزش مجازی پارس خراسان - سبزوار و متخصص ICDL

من احمد نظری مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد نمایندگی خراسان (سبزوار) به عنوان یکی از دوستداران توسینسو هستم مدیر مرکز آموزش مجازی پارس نمایندگی خراسان /سبزوار مدیر کنسرسیوم اعتبار سنجی و ارزشیابی شرکت ها(شرکت کاوش) نمایندگی خراسان/ کارشناس نرم افزار کامپیوتر و تکنسین شبکه / مدیر ، کارشناس و مدرس اسبق دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار/ مشاور بازار کار (بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ) و مشاوره کار آفرینی در سایر حوزه های تخصصی

09 بهمن 1394 این مطلب را ارسال کرده

نظرات