علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

برای از کار افتادن کارت اعتباری نیاز به چه میدان مغناطیسی است

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
سرفصل های این مطلب
  1. از کار افتادن کارت اعتباری

<center>
||http://tosinso.com/files/get/56a1d03c-efa2-43dc-aadd-0426cbb3ae43||
<center>
!!! از کار افتادن کارت اعتباری
--
تمامی تجهیزات الکترونیکی دارای یک *میدان مغناطیسی *در اطراف خود هستند و میزان میدان مغناطیسی را با |واحد گاوس ::https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3_(%DB%8C%DA%A9%D8%A7)|اندازه گیری می کنند.برای اینکه یک تجهیز الکترونیکی بتواند بر روی تجهیز الکترونیکی دیگر تاثیر بگذارد باید دارای میدان مغناطیسی بیشتری باشد.لذا برای اینکه یک کارت مغناطیسی مورد تخریب قرار بگیرد و از کار بیافتد باید در معرض میدان مغناطیسی *معادل ۱۵۰۰ گاوس *باشد، بطور مثال، دستگاه MRI با میدان مغناطیسی 15000 گاوس می تواند کارت اعتباری را از کار بیاندازد، البته به این شرط که کارت اعتباری مدت طولانی و یا دفعات زیاد در معرض آن قرار داشته باشد.لذا با این توضیحات، از کار افتادن کارت اعتباری با امواج موبایل که دارای میدان مغناطیسی ای *حداکثر ۱۰ میلی گاوس *است امکان پذیر نبوده.

از کار افتادن کارت اعتباری


تمامی تجهیزات الکترونیکی دارای یک میدان مغناطیسی در اطراف خود هستند و میزان میدان مغناطیسی را با واحد گاوس اندازه گیری می کنند.برای اینکه یک تجهیز الکترونیکی بتواند بر روی تجهیز الکترونیکی دیگر تاثیر بگذارد باید دارای میدان مغناطیسی بیشتری باشد.لذا برای اینکه یک کارت مغناطیسی مورد تخریب قرار بگیرد و از کار بیافتد باید در معرض میدان مغناطیسی معادل ۱۵۰۰ گاوس باشد، بطور مثال، دستگاه MRI با میدان مغناطیسی 15000 گاوس می تواند کارت اعتباری را از کار بیاندازد، البته به این شرط که کارت اعتباری مدت طولانی و یا دفعات زیاد در معرض آن قرار داشته باشد.لذا با این توضیحات، از کار افتادن کارت اعتباری با امواج موبایل که دارای میدان مغناطیسی ای حداکثر ۱۰ میلی گاوس است امکان پذیر نبوده.


علیرضا عابدینی
علیرضا عابدینی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

02 آبان 1395 این مطلب را ارسال کرده

نظرات