اضافه کردن My Computer به Task Bar در ویندوزهای 8 و 7

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.

2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید :

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید

3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.

4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.

5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.

7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.

8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.

مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

این اولین مقاله من در سایت Itpro.ir است و امیدوارم که از این به بعد مقالات مفید و درخوری را در سایت قرار دهم. در این مقاله شما خواهید آموخت که چه طور آیکن My Computer رو به تسک بار ویندوز 8 و 7 اضافه کنید. برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کنید :

1 - روی دسکتاپ راست کلیک کنید و از بخش New ، Shortcut را انتخاب کنید.
2 - در بخش Type the location of the item ، کد زیر را وارد کنید : 

{SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%

*دقت کنید در صورتی که کد را کپی کنید، ممکن است به درستی کپی نشود. پس بهتر است کد مورد نظر را تایپ کنید*
3 - بعد از زدن کلید Next ، در بخش Type a name for this shortcut ، عبارت My Computer را وارد کنید و در آخر Finish را کلیک کنید.
4 - حالا روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کنید و در تب Shortcut دکمه Change icon را انتخاب کنبد.
5 - حالا در بخش Look for icons in this file ، آدرس زیر را وارد کنید :

SystemRoot%\system32\SHELL32.dll%

6 - از لیست آیکانهای نمایش داده شده ، آیکان مربوط به My Computer را پیدا کنید و آن را انتخاب کنید و سپس گزینه OK روی پنجره های موجود را کلیک نمایید.
7 - حالا برای اینکه این فایل مزاحمتان نشود، میتوانید آن را به فولدر system32 واقع در فولدر Windows منتقل کنید.
8 - حالا در همان system32 روی shortcut راست کلیک کنید و Pin to taskbar را انتخاب کنید.
مراحل تمام شد و حالا شما My Computer را در تسک بارتان دارید.

||http://www.tosinso.com/files/get/64a9eaf2-c419-4ab5-a346-e87d4b422401||

||http://www.tosinso.com/files/get/69a9165f-113a-442e-8aab-e74edc0d5657||

||http://www.tosinso.com/files/get/7b511a1b-23bc-4c12-92ec-1f8562bcfa03||

||http://www.tosinso.com/files/get/6d58cd70-eda1-4b2a-a0d3-af1807e1a7a6||

||http://www.tosinso.com/files/get/a552d33f-fd75-4754-8ec2-46cb92d28298||

||http://www.tosinso.com/files/get/efb21ade-28a0-441e-ba0d-9f0e4a593e8e||

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه
منبع : |جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو::https://icdl.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد

موفق باشید

نویسنده: مجید مردانه

منبع : جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع دارای اشکال اخلاقی می باشد


نظرات