علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

گوگل در مقابل اپل

این فناوری ها، زمانی به کمکتان خواهد آمد، که در وضعیت ویژه و اورژانسی قرار بگیرید و شخصی در آن اطرافتان نباشد که بخواهد به شما کمک کند، در این اوضاع و احوال، برنامه هایی همچون Trusted Contacts گوگل یا Find My Friends اپل میتوانند موجبات دلگرمی رو برای شما فراهم کنند. هر دوی این نرم افزارها، به کاربر تلفن همراه این امکان را می دهند تا لیستی از دوستان، نزدیکان و افراد قابل اطمینان خود ایجاد کنند که قادر باشند موقعیت مکانی شما را مشاهده کنند و در شرایط اضطراری بتوانند به کمک شما بیایند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
||http://tosinso.com/files/get/c01cce1f-0cf6-4364-9167-0425eb8668b8||
!!! برنامه Trusted Contacts گوگل در مقابل Find My Friends اپل 
--
این فناوری ها، زمانی به کمکتان خواهد آمد، که در وضعیت ویژه و اورژانسی قرار بگیرید و شخصی در آن اطرافتان نباشد که بخواهد به شما کمک کند، در این اوضاع و احوال، برنامه هایی همچون Trusted Contacts گوگل یا Find My Friends اپل میتوانند موجبات دلگرمی رو برای شما فراهم کنند. هر دوی این نرم افزارها، به کاربر تلفن همراه این امکان را می دهند تا لیستی از دوستان، نزدیکان و افراد قابل اطمینان خود ایجاد کنند که قادر باشند موقعیت مکانی شما را مشاهده کنند و در شرایط اضطراری بتوانند به کمک شما بیایند. 
||http://tosinso.com/files/get/a2f9799f-cbda-4089-996b-64f545842d96|| 
البته مهمترین تفاوت بین این دو برنامه یا بهتر بگم مهمترین مزیتی که برنامه Trusted Contacts گوگل نسبت به برنامه Find My Friends اپل و برخی برنامه های مشابه موبایلی دارد ، در این است که در برنامه اپل و برنامه های مشابه، بطور پیش فرض موقعیت مکانی کاربر در اختیار لیست تعیین شده توسط کاربر در همه حالت قرار می گیرد و افراد معرفی شده در لیست، موقعیت مکانی کاربر را می دانند ولی در برنامه جدید گوگل وضع به این شکل نبوده، بعبارتی تنها اطلاعات عمومی و کلی از موقعیت مکانی کاربر و آنلاین بودن یا نبودن در اختیار افراد لیست قرار می گیرد و کاربر هر موقعیکه خودش بخواهد، می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خودش را در اختیار فهرست تنظیم شده قرار دهد.
||http://tosinso.com/files/get/a0f24699-d4c6-4332-ba92-213841cd6c41||
از مهمترین ویژگی این برنامه، می توان به فعال بودن این امکان ، حتی پس از تمام شدن باتری گوشی، اشاره کرد که قادرست علیرغم اتمام شارژ باتری، همچنان موقعیت و وضعیت کاربر را به فهرست مربوطه اطلاع دهد.

برای استفاده از برنامه به لینک زیر مراجعه کنید.(|برنامه Trusted Contacts ::https://contacts.google.com/trustedcontacts/|)

 نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

برنامه Trusted Contacts گوگل در مقابل Find My Friends اپل

||http://tosinso.com/files/get/c01cce1f-0cf6-4364-9167-0425eb8668b8||
!!! برنامه Trusted Contacts گوگل در مقابل Find My Friends اپل 
--
این فناوری ها، زمانی به کمکتان خواهد آمد، که در وضعیت ویژه و اورژانسی قرار بگیرید و شخصی در آن اطرافتان نباشد که بخواهد به شما کمک کند، در این اوضاع و احوال، برنامه هایی همچون Trusted Contacts گوگل یا Find My Friends اپل میتوانند موجبات دلگرمی رو برای شما فراهم کنند. هر دوی این نرم افزارها، به کاربر تلفن همراه این امکان را می دهند تا لیستی از دوستان، نزدیکان و افراد قابل اطمینان خود ایجاد کنند که قادر باشند موقعیت مکانی شما را مشاهده کنند و در شرایط اضطراری بتوانند به کمک شما بیایند. 
||http://tosinso.com/files/get/a2f9799f-cbda-4089-996b-64f545842d96|| 
البته مهمترین تفاوت بین این دو برنامه یا بهتر بگم مهمترین مزیتی که برنامه Trusted Contacts گوگل نسبت به برنامه Find My Friends اپل و برخی برنامه های مشابه موبایلی دارد ، در این است که در برنامه اپل و برنامه های مشابه، بطور پیش فرض موقعیت مکانی کاربر در اختیار لیست تعیین شده توسط کاربر در همه حالت قرار می گیرد و افراد معرفی شده در لیست، موقعیت مکانی کاربر را می دانند ولی در برنامه جدید گوگل وضع به این شکل نبوده، بعبارتی تنها اطلاعات عمومی و کلی از موقعیت مکانی کاربر و آنلاین بودن یا نبودن در اختیار افراد لیست قرار می گیرد و کاربر هر موقعیکه خودش بخواهد، می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خودش را در اختیار فهرست تنظیم شده قرار دهد.
||http://tosinso.com/files/get/a0f24699-d4c6-4332-ba92-213841cd6c41||
از مهمترین ویژگی این برنامه، می توان به فعال بودن این امکان ، حتی پس از تمام شدن باتری گوشی، اشاره کرد که قادرست علیرغم اتمام شارژ باتری، همچنان موقعیت و وضعیت کاربر را به فهرست مربوطه اطلاع دهد.

برای استفاده از برنامه به لینک زیر مراجعه کنید.(|برنامه Trusted Contacts ::https://contacts.google.com/trustedcontacts/|)

 نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

البته مهمترین تفاوت بین این دو برنامه یا بهتر بگم مهمترین مزیتی که برنامه Trusted Contacts گوگل نسبت به برنامه Find My Friends اپل و برخی برنامه های مشابه موبایلی دارد ، در این است که در برنامه اپل و برنامه های مشابه، بطور پیش فرض موقعیت مکانی کاربر در اختیار لیست تعیین شده توسط کاربر در همه حالت قرار می گیرد و افراد معرفی شده در لیست، موقعیت مکانی کاربر را می دانند ولی در برنامه جدید گوگل وضع به این شکل نبوده، بعبارتی تنها اطلاعات عمومی و کلی از موقعیت مکانی کاربر و آنلاین بودن یا نبودن در اختیار افراد لیست قرار می گیرد و کاربر هر موقعیکه خودش بخواهد، می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خودش را در اختیار فهرست تنظیم شده قرار دهد.

||http://tosinso.com/files/get/c01cce1f-0cf6-4364-9167-0425eb8668b8||
!!! برنامه Trusted Contacts گوگل در مقابل Find My Friends اپل 
--
این فناوری ها، زمانی به کمکتان خواهد آمد، که در وضعیت ویژه و اورژانسی قرار بگیرید و شخصی در آن اطرافتان نباشد که بخواهد به شما کمک کند، در این اوضاع و احوال، برنامه هایی همچون Trusted Contacts گوگل یا Find My Friends اپل میتوانند موجبات دلگرمی رو برای شما فراهم کنند. هر دوی این نرم افزارها، به کاربر تلفن همراه این امکان را می دهند تا لیستی از دوستان، نزدیکان و افراد قابل اطمینان خود ایجاد کنند که قادر باشند موقعیت مکانی شما را مشاهده کنند و در شرایط اضطراری بتوانند به کمک شما بیایند. 
||http://tosinso.com/files/get/a2f9799f-cbda-4089-996b-64f545842d96|| 
البته مهمترین تفاوت بین این دو برنامه یا بهتر بگم مهمترین مزیتی که برنامه Trusted Contacts گوگل نسبت به برنامه Find My Friends اپل و برخی برنامه های مشابه موبایلی دارد ، در این است که در برنامه اپل و برنامه های مشابه، بطور پیش فرض موقعیت مکانی کاربر در اختیار لیست تعیین شده توسط کاربر در همه حالت قرار می گیرد و افراد معرفی شده در لیست، موقعیت مکانی کاربر را می دانند ولی در برنامه جدید گوگل وضع به این شکل نبوده، بعبارتی تنها اطلاعات عمومی و کلی از موقعیت مکانی کاربر و آنلاین بودن یا نبودن در اختیار افراد لیست قرار می گیرد و کاربر هر موقعیکه خودش بخواهد، می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خودش را در اختیار فهرست تنظیم شده قرار دهد.
||http://tosinso.com/files/get/a0f24699-d4c6-4332-ba92-213841cd6c41||
از مهمترین ویژگی این برنامه، می توان به فعال بودن این امکان ، حتی پس از تمام شدن باتری گوشی، اشاره کرد که قادرست علیرغم اتمام شارژ باتری، همچنان موقعیت و وضعیت کاربر را به فهرست مربوطه اطلاع دهد.

برای استفاده از برنامه به لینک زیر مراجعه کنید.(|برنامه Trusted Contacts ::https://contacts.google.com/trustedcontacts/|)

 نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع: ITPRO
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

از مهمترین ویژگی این برنامه، می توان به فعال بودن این امکان ، حتی پس از تمام شدن باتری گوشی، اشاره کرد که قادرست علیرغم اتمام شارژ باتری، همچنان موقعیت و وضعیت کاربر را به فهرست مربوطه اطلاع دهد.


علیرضا عابدینی
علیرضا عابدینی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

17 آذر 1395 این مطلب را ارسال کرده

نظرات