حسین نداف زاده
متخصص شبکه ، Gamer و پیچیدگی

بزرگترین مرجع بازی های آنلاین دنیا کجاست ؟

Tencent یک شرکت چینی میباشد که بازی های رایانه ای انلاین را عرضه و پشتیبانی میکند.این شرکت اولین شرکت در توسعه شبکه های انلاین اعم از شبکه های بازی و اجتماعی و ... و دارنده مقام اولین شرکت توسعه دهنده ارتباطی جهان در سال 2013 میباشد.به گزارش شرکت خبرگزاری newzoo درباره ی درآمد شرکت Tencent از بازی های انلاین در سه ماهه ی آخر سال 2013 پیش بینی شده است که در آمد این شرکت تا پایان سال 2013 به چیزی حدود 5300000000 میلیارد دلار به ارزشی معادل چیزی حدود 143 هزارمیلیارد تومان فقط در سه ماه میرسد که اگر بخواهیم رقم سالیانه آن را حساب کنیم این درامد چیزی حدود 8 برابر بودجه کشورهای اوپک میباشد .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

Tencent یک شرکت چینی میباشد که بازی های رایانه ای انلاین را عرضه و پشتیبانی میکند.این شرکت اولین شرکت در توسعه شبکه های انلاین اعم از شبکه های بازی و اجتماعی و ... و دارنده مقام اولین شرکت توسعه دهنده ارتباطی  جهان در سال 2013 میباشد.به گزارش شرکت خبرگزاری newzoo درباره ی درآمد شرکت Tencent از بازی های انلاین  در سه ماهه ی آخر سال 2013 پیش بینی شده است که در آمد این شرکت تا پایان سال 2013 به چیزی حدود 5300000000 میلیارد دلار به ارزشی معادل چیزی حدود 143 هزارمیلیارد تومان فقط در سه ماه میرسد که اگر بخواهیم رقم سالیانه آن را حساب کنیم این درامد چیزی حدود 8 برابر بودجه کشورهای اوپک میباشد .

||http://tosinso.com/files/get/a7df1113-e16c-4452-a7a1-f6229c359967||

نرخ اعلام شده فقط مخصوص سال 2013 میباشد این نرخ سالیانه 45 درصد افزایش دارد که تا به امروز 8% کل درآمد بازار های جهانی در دست این شرکت تولید کننده و عرضه کننده بازی های انلاین میباشد که کاملا یک رقم چشم گیر و قابل تامل است .شرکت tencent در سال 2012 در یک صف در پشت سر شرکت های قدرتمند و با زبان ساده تر رقیب قرار گرفت شرکت هایی همچونActivision.Bleezard. Microsoft. Sony. و Electronic Arts بود .

تنها یک چیز شرکت tencent را در سال 2012 از بقیه شرکت های رقیب متمایز کرد و آن هم پشتیبانی این شرکت از طرح و تولید و عرضه و پشتیبانی بازی های انلاین بود در صورتی که شرکت های نام برده هیچ کدام به طور رسمی از بازی های انلاین پشتیبانی نمیکردند و آن هم به دلیل این که هزینه زیادی داشتند ولی سود دهی پایین شرکت tencent برای این کار یک خلاقیت به خرج داد و آن هم چیزی جز خریدن شرکت های کوچک بازی و بها دادن به انها نبود .این شرکت تمامی اینگونه شرکت ها را خرید و همه ی انها را در قالب یک کمپانی به نام Riot Games به معنی بازی های پولی ارائه کرد.

||http://tosinso.com/files/get/544b6b1e-dc0f-4306-b353-f33919b810fb||

پیشروی این شرکت در خرید انواع شبکه های جهانی به حدی بوده است که در حال حاضر این شرکت سهام بسیاری از شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاری ویدیو را نیز خریداری کرده است.ممکن است که کمپانی های همه ی این شرکت ها در چین نباشد ولی تمامی سهام این شرکت ها  مربوط به شرکت tencent میباشد و ممکن است که بسیاری از مردم از این قضیه خبر نداشته باشند

نویسنده : حسین نداف زاده
منبع : |جزیره بازی های رایانه ای وب سایت توسینسو::https://game.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

نرخ اعلام شده فقط مخصوص سال 2013 میباشد این نرخ سالیانه 45 درصد افزایش دارد که تا به امروز 8% کل درآمد بازار های جهانی در دست این شرکت تولید کننده و عرضه کننده بازی های انلاین میباشد که کاملا یک رقم چشم گیر و قابل تامل است .شرکت tencent در سال 2012 در یک صف در پشت سر شرکت های قدرتمند و با زبان ساده تر رقیب قرار گرفت شرکت هایی همچونActivision.Bleezard. Microsoft. Sony. و Electronic Arts بود .

تنها یک چیز شرکت tencent را در سال 2012 از بقیه شرکت های رقیب متمایز کرد و آن هم پشتیبانی این شرکت از طرح و تولید و عرضه و پشتیبانی بازی های انلاین بود در صورتی که شرکت های نام برده هیچ کدام به طور رسمی از بازی های انلاین پشتیبانی نمیکردند و آن هم به دلیل این که هزینه زیادی داشتند ولی سود دهی پایین شرکت tencent برای این کار یک خلاقیت به خرج داد و آن هم چیزی جز خریدن شرکت های کوچک بازی و بها دادن به انها نبود .این شرکت تمامی اینگونه شرکت ها را خرید و همه ی انها را در قالب یک کمپانی به نام Riot Games به معنی بازی های پولی ارائه کرد.

Tencent یک شرکت چینی میباشد که بازی های رایانه ای انلاین را عرضه و پشتیبانی میکند.این شرکت اولین شرکت در توسعه شبکه های انلاین اعم از شبکه های بازی و اجتماعی و ... و دارنده مقام اولین شرکت توسعه دهنده ارتباطی  جهان در سال 2013 میباشد.به گزارش شرکت خبرگزاری newzoo درباره ی درآمد شرکت Tencent از بازی های انلاین  در سه ماهه ی آخر سال 2013 پیش بینی شده است که در آمد این شرکت تا پایان سال 2013 به چیزی حدود 5300000000 میلیارد دلار به ارزشی معادل چیزی حدود 143 هزارمیلیارد تومان فقط در سه ماه میرسد که اگر بخواهیم رقم سالیانه آن را حساب کنیم این درامد چیزی حدود 8 برابر بودجه کشورهای اوپک میباشد .

||http://tosinso.com/files/get/a7df1113-e16c-4452-a7a1-f6229c359967||

نرخ اعلام شده فقط مخصوص سال 2013 میباشد این نرخ سالیانه 45 درصد افزایش دارد که تا به امروز 8% کل درآمد بازار های جهانی در دست این شرکت تولید کننده و عرضه کننده بازی های انلاین میباشد که کاملا یک رقم چشم گیر و قابل تامل است .شرکت tencent در سال 2012 در یک صف در پشت سر شرکت های قدرتمند و با زبان ساده تر رقیب قرار گرفت شرکت هایی همچونActivision.Bleezard. Microsoft. Sony. و Electronic Arts بود .

تنها یک چیز شرکت tencent را در سال 2012 از بقیه شرکت های رقیب متمایز کرد و آن هم پشتیبانی این شرکت از طرح و تولید و عرضه و پشتیبانی بازی های انلاین بود در صورتی که شرکت های نام برده هیچ کدام به طور رسمی از بازی های انلاین پشتیبانی نمیکردند و آن هم به دلیل این که هزینه زیادی داشتند ولی سود دهی پایین شرکت tencent برای این کار یک خلاقیت به خرج داد و آن هم چیزی جز خریدن شرکت های کوچک بازی و بها دادن به انها نبود .این شرکت تمامی اینگونه شرکت ها را خرید و همه ی انها را در قالب یک کمپانی به نام Riot Games به معنی بازی های پولی ارائه کرد.

||http://tosinso.com/files/get/544b6b1e-dc0f-4306-b353-f33919b810fb||

پیشروی این شرکت در خرید انواع شبکه های جهانی به حدی بوده است که در حال حاضر این شرکت سهام بسیاری از شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاری ویدیو را نیز خریداری کرده است.ممکن است که کمپانی های همه ی این شرکت ها در چین نباشد ولی تمامی سهام این شرکت ها  مربوط به شرکت tencent میباشد و ممکن است که بسیاری از مردم از این قضیه خبر نداشته باشند

نویسنده : حسین نداف زاده
منبع : |جزیره بازی های رایانه ای وب سایت توسینسو::https://game.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

پیشروی این شرکت در خرید انواع شبکه های جهانی به حدی بوده است که در حال حاضر این شرکت سهام بسیاری از شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاری ویدیو را نیز خریداری کرده است.ممکن است که کمپانی های همه ی این شرکت ها در چین نباشد ولی تمامی سهام این شرکت ها مربوط به شرکت tencent میباشد و ممکن است که بسیاری از مردم از این قضیه خبر نداشته باشند

نویسنده : حسین نداف زاده

منبع : جزیره بازی های رایانه ای وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است


حسین نداف زاده
حسین نداف زاده

متخصص شبکه ، Gamer و پیچیدگی

An unknown complicated person, who was well-known once

نظرات